• Winkelwagen

    0 item(s)
    0,00

Heavenly Ethiopiques (LP) - various

Titel : Heavenly Ethiopiques (LP)

Artiest(en) : various

Genre : Vinyl: LPs nieuw, African

Medium : Vinyl

Jaar : 01-2014

Label : Heavenly Sweetness


€ 25,00

Stuks

The definitely got the title right on this one – because the set is filled with some of the most heavenly tracks from the legendary Ethiopiques series – that legendary run of compilations that was the first introduction for most of us to the amazing music of Ethiopia! This package really zeros in on all the best bits – and has a special focus on the early 70s, with some other bits from the 60s as well – all the wonderful vintage material that captures that special time in Ethiopian music when the artists were really taking some new chances with their sound – and creating an otherworldly blend of jazz and funk with more local elements as well. The range of artists is great – a really compelling blend of singers and instrumentalists, not just a handful of tracks by Mulatu – and titles include "Presentiment" by Tsegue Maryam Guebrou, "Ene Negn Bay Manesh" by Girma Beyene, "Hedetch Alu" by Muluquen Mellesse, "Lantchi Biye" by Tlahoun Gessesse, "Tchereqa" by Menelik Wesnatchew, "Ashasha Beyew" by Abbebe Tessemma, "Ati Fettun Isani Infedhani" by Ali Birra, "Mela Mela" by Seyfou Yohannes, "Teredjew Neber" by Ayalew Mesfin, and "Hametegnaw" by Seyoum Gebreyes. Total of 20 tracks

SIDE A:
1. Alèmayèhu Eshèté - Tashamanalètch
2. Seyoum Gèbrèyès - Hamétègnaw
3. Ayaléw Mèsfin - Terèdjew Nèbèr
4. Tèshomè Meteku - Yèzèmèd Yèbaed
5. Seyfou Yohannes - Mèla Mèla
SIDE B:
1. Tsegué-Maryam Guèbrou - Presentiment
2. Wallias Band - Muziqawi Silt
3. Tèsfa-Maryam Kidané - Ewnèt Yèt Lagegnesh
4. Mulatu Astatqé - Yégélé Tezeta
5. Gétatchèw Mèkurya - Shellèla Bèsaxophone
SIDE C:
1. Girma Bèyènè - Ené Nègn Bay Manèsh
2. Mahmoud Ahmed - Bèmen Sèbèb Letlash
3. Muluqèn Mèllèssè - Hédètch Alu
4. Tlahoun Gèssèssè - Lantchi Biyé
5. Menelik Wèsnatchèw - Tchèrèqa
SIDE D:
1. Tèklé Tèsfa-Ezghi - Sèlam Tèmagwèt
2. Abbèbè Tèssèmma - Ashasha Bèyèw
3. Tèwèldè Rèdda - Ab Teqay Qerèbi
4. Ali Birra Kan - Ati Fettun Isani Infedhani
5. Tsèhaytu Bèraki - Mèdjèmèrya Feqrey